Lidmaatschap en Privacy


Lidmaatschap  (U kunt zich in verband met opheffing van de vereniging niet meer bij ons aanmelden)

Oude info:

De contributie voor een jaar lidmaatschap bedraagt € 20,50 per persoon van 18 jaar en ouder.

Kinderen t/m 17 jaar kunnen worden meeverzekerd voor € 5,00 per jaar.

De contributie wordt geind door automatische incasso, voor 1 mei van het betreffende jaar.

Leden die gaan verhuizen buiten de gemeente kunnen gewoon lid blijven van de vereniging.

Alleen schriftelijk aangemelde leden komen in aanmerking voor een vergoeding.

De vergoeding bedraagt momenteel €1190,00.

Indien u belangstelling heeft om lid te worden, dan kunt u uw gegevens achter laten op het contactformulier op deze site onder de tab LIDMAATSCHAP / Contact. 

U krijgt dan een lidmaatschapsformulier toegezonden om in te vullen en te retourneren.

Ook kunt u het contactformulier gebruiken voor adreswijziging en gezinsuitbreiding. 

 

Privacy

 

Privacy verklaring “Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o.”

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leden van “Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o.”. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van “Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o.”.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Initialen en achternaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Burgerlijke staat

-          Gezinsoverzicht, alleen van toepassing bij betaling via één Iban-nummer

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          IBAN-nummer

-          Overlijdensdatum

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig

Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van uw betaling

-          Verzenden van een nieuwsbrief en/of ledenkaart

-          Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen uitvoeren

-          U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens is maximaal 5 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van uw gegevens met derden

Begrafenis Vereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@delaatsteeergramsbergen.nl. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website, www.delaatsteeergramsbergen.nl worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

De Functionaris Gegevensbescherming bij Begrafenisvereniging De Laatste Eer Gramsbergen e.0. is te bereiken via info@delaatsteeergramsbergen.nl

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 oktober 2018.